WAT KAN DE JEUGD BREINCOACH VOOR U EN UW KIND BETEKENEN?

Onze Jeugd Breincoaches zijn opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen.
Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft. De Jeugd Breincoach is bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 – 25 jaar met ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie.
Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal de Jeugd Breincoach een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. U plant deze gesprekken in overleg met uw Jeugd Breincoach in.

Wij werken volgens het EVO model. EVO staat voor Executieve Vaardigheden in het Onderwijs.

Ervaart uw zoon of dochter moeilijkheden op één of meerdere van deze gebieden, dan kan een Jeugd Breincoach met uw kind aan de slag. De Jeugd Breincoach geeft praktische tips, oefeningen en uitleg van het brein.

Wij kijken naar wat uw kind motiveert. Wat vindt hij/zij leuk? Waar kunnen wij op inspelen? Dit combineren wij met wat uw kind nog moet leren. We maken doelen met uw kind die haalbaar zijn, zodat uw kind veel succeservaringen opdoet. Zo maken wij leren en ontwikkelen weer leuk.