Lachend meisje Voor ouders

Voor ouders

Voor Ouders

Wat kan de Jeugd Breincoach voor u en uw kind betekenen?

Onze Jeugd Breincoaches zijn opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft.

De Jeugd Breincoach is bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 – 25 jaar met concentratieproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die ieder mens nodig heeft voor het behalen van doelen in de breedste zin van het woord. 

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal de Jeugd Breincoach een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en eventueel een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. In overleg met uw Jeugd Breincoach plant u deze gesprekken in.

Wij werken volgens het EVO model.

EVO staat voor Executieve Vaardigheden in het Onderwijs.

Ervaart uw zoon of dochter moeilijkheden op één of meerdere van deze gebieden, dan kan een Jeugd Breincoach met uw kind aan de slag. De Jeugd Breincoach geeft praktische tips, oefeningen en uitleg van het brein.

Wij kijken naar wat uw kind motiveert. Wat vindt hij/zij leuk? Waar kunnen wij op inspelen? Dit combineren wij met wat uw kind nog moet leren. We maken doelen met uw kind die haalbaar zijn, zodat uw kind veel succeservaringen opdoet. Zo maken wij leren en ontwikkelen weer leuk.

Wilt u meer weten over wat executieve functies zijn? Op de website van Wegwijs Counselling & Coaching is meer informatie hierover te vinden. Klik HIER voor de pagina over executieve vaardigheden.